ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για ένα
άριστο αποτέλεσμα

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Το Μοναστηράκι

Με πολυετή εμπειρία στο ενεργητικό μας αλλά και με τη μέγιστη προσοχή, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την υλοποίηση πάσης φύσης δημόσιων και ιδιωτικών έργων στους τομείς εξοικονόμησης, υδραυλικών, ψύξης – θέρμανσης και φυσικού αερίου.

Αναλαμβάνουμε επίσης εξ’ ολοκλήρου το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ» στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι μονώσεις,
τα αλουμίνια, ο εξαερισμός και τα λοιπά.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

Ένα προσωπικό στοίχημα

Έως τώρα, έχουμε φέρει εις πέρας με επιτυχία πλειάδα δημόσιων έργων, επιχειρησιακών έργων αλλά και ιδιωτικών.  Όλα τα είδη κτιρίων αποτελούν για εμάς προσωπικό στοίχημα. Συνεπώς, με πολύ σεβασμό προς εσάς, κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για ένα άριστο αποτέλεσμα.